עמוד:288

לנשים כי-נשמדה מבנימן אשה : יז ויאמרו ירשת פליטה לבנימן ולא-ימחה שבט מישראל : יח ואנחנו לא נוכל לתת-להם נשים מבנותינו כי-נשבעו בני-ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן : יט ויאמרו הנה חג-יהוה בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית-אל מזרחה השמש למסלה העלה מבית-אל שכמה ומנגב ללבונה : כ ויצוו את-בני בנימן לאמר לכו וארבתם בכרמים : כא וראיתם והנה אם-יצאו בנות-שילו לחול במחלות ויצאתם מן-הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימן : כב והיה כי-יבאו אבותם או אחיהם לריב אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו : כג ויעשו-כן בני בנימן וישאו נשים למספרם מן-המחללות אשר גזלו וילכו וישובו אל-נחלתם ויבנו את-הערים וישבו בהם : כד ויתהלכו משם בניישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו : כה בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר