עמוד:248

פרק יב א ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני-ישראל וירשו את-ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד-הר חרמון וכל-הערבה מזרחה : ב סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון : ג והערבה עד-ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים-המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה : ד וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי : ה ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל-הבשן עד-גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך-חשבון : ו משה עבד-יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד-יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה : ז ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד-ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע וישב יהושע בעת ההיא וילכד את-חצור ואת-מלכה הכה בחרב כי-חצור לפנים היא ראש כל-הממלכות האלה : יא ויכו את-כל-הנפש אשר-בה לפי-חרב החרם לא נותר כל-נשמה ואת-חצור שרף באש : יב ואת-כל-ערי המלכים-האלה ואת-כל-מלכיהם לכד יהושע ויכם לפי-חרב החרים אותם כאשר צוה משה עבד יהוה : יג רק כל-הערים העמדות על-תלם לא שרפם ישראל זולתי את-חצור לבדה שרף יהושע : יד וכל שלל הערים האלה והבהמה בזזו להם בני ישראל רק את-כל-האדם הכו לפי-חרב עד-השמדם אותם לא השאירו כל-נשמה : טו כאשר צוה יהוה את-משה עבדו כן-צוה משה את-יהושע וכן עשה יהושע לא-הסיר דבר מכל אשר-צוה יהוה את-משה : טז ויקח יהושע את-כל-הארץ הזאת ההר ואת-כל-הנגב ואת כל-ארץ הגשן ואת-השפלה ואת-הערבה ואת-הר ישראל ושפלתה : יז מן-ההר החלק העולה שעיר ועד-בעל גד בבקעת הלבנון תחת הר-חרמון ואת כל-מלכיהם לכד ויכם וימיתם : יח ימים רבים עשה יהושע את-כל-המלכים האלה מלחמה : יט לא-היתה עיר אשר השלימה אל-בני ישראל בלתי החוי ישבי גבעון את-הכל לקחו במלחמה : כ כי מאת יהוה היתה לחזק את-לבם לקראת המלחמה את-ישראל למען החרימם לבלתי היות-להם תחנה כי למען השמידם כאשר צוה יהוה את-משה : כא ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת אתהענקים מן-ההר מן-חברון מן-דבר מן-ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם-עריהם החרימם יהושע : כב לא-נותר ענקים בארץ בני ישראל רק בעזה בגת ובאשדוד נשארו : כג ויקח יהושע את-כל-הארץ ככל אשר דבר יהוה אל-משה ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלקתם לשבטיהם והארץ שקטה ממלחמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר