עמוד:188

פרק כט א ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם : ב ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן-בקר אחד איל אחד כבשים בני-שנה שבעה תמימם : ג ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל : ד ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים : ה ושעיר-עזים אחד חחאת לכפר עליכם : ו מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה : ז ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא-קדש יהיה לכם ועניתם את-נפשתיכם כל-מלאכה לא תעשו : ח והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן-בקר אחד איל אחד כבשים בני-שנה שבעה תמימם יהיו לכם : ט ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד : י עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים : יא שעיר-עזים אחד חחאת מלבד חחאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם : יב ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים : יג והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני-בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני-שנה ארבעה עשר תמימם יהיו : יד ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם : טו ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים : טז ושעיר-עזים אחד חחאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה : יז וביום השני פרים בני-בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני-שנה ארבעה עשר תמימם : יח ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט : יט ושעיר-עזים אחד חחאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם : כ וביום השלישי פרים עשתי-עשר אילם שנים כבשים בני-שנה ארבעה עשר תמימם : כא ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט : כב ושעיר חחאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה : כג וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני-שנה ארבעה עשר תמימם : כד מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט : כה ושעיר-עזים אחד חחאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה : כו וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני-שנה ארבעה עשר תמימם : כז ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט : כח ושעיר חחאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה : כט וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני-שנה ארבעה עשר תמימם : ל ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט : לא ושעיר חחאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה : לב וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני-שנה ארבעה עשר תמימם : לג ומנחתם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר