עמוד:179

פרק כא א וישמע הכנעני מלך-ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי : ב וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם-נתן תתן את-העם הזה בידי והחרמתי אתעריהם : ג וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את-הכנעני ויחרם אתהם ואת-עריהם ויקרא שםהמקום חרמה : ד ויסעו מהר ההר דרך ים-סוף לסבב את-ארץ אדום ותקצר נפש-העם בדרך : ה וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל : ו וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו אתהעם וימת עם-רב מישראל : ז ויבא העם אל-משה ויאמרו חטאנו כי-דברנו ביהוה ובך התפלל אל-יהוה ויסר מעלינו את-הנחש ויתפלל משה בעד העם : ח ויאמר יהוה אל-משה עשה לך שרף ושים אתו על-נס והיה כל-הנשוך וראה אתו וחי : ט ויעש משה נחש נחשת וישמהו על-הנס והיה אם-נשך הנחש את-איש והביט אל-נחש הנחשת וחי : י ויסעו בני ישראל ויחנו באבת : יא ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על-פני מואב ממזרח השמש : יב משם נסעו ויחנו בנחל זרד : יג משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי : יד על-כן יאמר בספר מלחמת יהוה את-והב בסופה ואת-הנחלים ארנון : טו ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב : טז ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את-העם ואתנה להם מים : יז אז ישיר ישראל את-השירה הזאת עלי באר ענו-לה : יח באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה : יט וממתנה נחליאל ומנחליאל במות : כ ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על-פני הישימן : כא וישלח ישראל מלאכים אל-סיחן מלך-האמרי לאמר : כב אעברה בארצך לא נחה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר-נעבר גבלך : כג ולא-נתן סיחן את-ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את-כל-עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל : כד ויכהו ישראל לפי-חרב ויירש את-ארצו מארנן עד-יבק עד-בני עמון כי עז גבול בני עמון : כה ויקח ישראל את כל-הערים האלה וישב ישראל בכל-ערי האמרי בחשבון ובכלבנתיה : כו כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח אתכל-ארצו מידו עד-ארנן : כז על-כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון : כח כי-אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן : כט אוי-לך מואב אבדת עם-כמוש נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית למלך אמרי סיחון : ל ונירם אבד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר