עמוד:133

מכל אשר במים כל אשר-לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו : י וכל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם : יא ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת-נבלתם תשקצו : יב כל אשר אין-לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם : יג ואת-אלה תשקצו מן-העוף לא יאכלו שקץ הם את-הנשר ואת-הפרס ואת העזניה : יד ואת-הדאה ואת-האיה למינה : טו את כל-ערב למינו : טז ואת בת היענה ואת-התחמס ואת-השחף ואת-הנץ למינהו : יז ואת-הכוס ואתהשלך ואת-הינשוף : יח ואת-התנשמת ואת-הקאת ואת-הרחם : יט ואת החסידה האנפה למינה ואת-הדוכיפת ואת-העטלף : כ כל שרץ העוף ההלך על-ארבע שקץ הוא לכם : כא אך את-זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על-ארבע אשר-לו כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על-הארץ : כב את-אלה מהם תאכלו את-הארבה למינו ואת-המלעם למינהו ואת-החרגל למינהו ואת-החגב למינהו : כג וכל שרץ העוף אשר-לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם : כד ולאלה תחמאו כל-הנגע בנבלתם יטמא עד-הערב : כה וכל-הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד-הערב : כו לכל-הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל-הנגע בהם יטמא : כז וכל הולך על-כפיו בכל-החיה ההלכת עלארבע טמאים הם לכם כל-הנגע בנבלתם יטמא עד-הערב : כח והנשא את-נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד-הערב טמאים המה לכם : כט וזה לכם החמא בשרץ השרץ על-הארץ החלד והעכבר והצב למינהו : ל והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת : לא אלה החמאים לכם בכל-השרץ כל-הנגע בהם במתם יטמא עד-הערב : לב וכל אשר-יפל-עליו מהם במתם יטמא מכל-כלי-עץ או בגד או-עור או שק כל-כלי אשר-יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד-הערב וטהר : לג וכל-כלי-חרש אשר-יפל מהם אל-תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו : לד מכל-האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל-משקה אשר ישתה בכל-כלי יטמא : לה וכל אשר-יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם : לו אך מעין ובור מקוה-מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא : לז וכי יפל מנבלתם על-כל-זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא : לח וכי יתן-מים על-זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם : לט וכי ימות מן-הבהמה אשר-היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד-הערב : מ והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד-הערב והנשא את-נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד-הערב : מא וכל-השרץ השרץ על-הארץ שקץ הוא לא יאכל : מב כל הולך עלגחון וכל הולך על-ארבע עד כל-מרבה רגלים לכל-השרץ השרץ על-הארץ לא תאכלום כישקץ הם : מג אל-תשקצו את-נפשתיכם בכל-השרץ השרץ ולא תחמאו בהם ונטמתם בם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר