עמוד:122

משה : לג ויקם את-החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את-מסך שער החצר ויכל משה אתהמלאכה : לד ויכס הענן את-אהל מועד וכבוד יהוה מלא את-המשכן : לה ולא-יכל משה לבוא אל-אהל מועד כי-שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את-המשכן : לו ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם : לז ואם-לא יעלה הענן ולא יסעו עד-יום העלתו : לח כי ענן יהוה על-המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל-בית-ישראל בכלמסעיהם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר