עמוד:118

פרק לח א ויעש את-מזבח העלה עצי שחים חמש אמות ארכו וחמש-אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו : ב ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת : ג ויעש את-כלכלי המזבח את-המירת ואת-היעים ואת-המזרקת את-המזלגת ואת-המחתת כל-כליו עשה נחשת : ד ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמחה עד-חציו : ה ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים : ו ויעש את-הבדים עצי שחים ויצף אתם נחשת : ז ויבא את-הבדים בחבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו : ח ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד : ט ויעש את-החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה : י עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף : יא ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף : יב ולפאת-ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף : יג ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה : יד קלעים חמש-עשרה אמה אל-הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה : טו ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה לשאת את-השלחן : טז ויעש את-הכלים אשר על-השלחן את-קערתיו ואת-כפתיו ואת מנקיתיו ואת-הקשות אשר ימך בהן זהב טהור : יז ויעש את-המנרה זהב טהור מקשה עשה את-המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו : יח וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני : יט שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן-המנרה : כ ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה : כא וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת-שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה : כב כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור : כג ויעש את-נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור : כד ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל-כליה : כה ויעש את-מזבח הקטרת עצי שחים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו : כו ויצף אתו זהב טהור את-גגו ואת-קירתיו סביב ואת-קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב : כז ושתי טבעת זהב עשה-לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם : כח ויעש את-הבדים עצי שחים ויצף אתם זהב : כט ויעש את-שמן המשחה קדש ואת-קטרת הממים טהור מעשה רקח :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר