עמוד:117

פרק לז א ויעש בצלאל את-הארן עצי שחים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו : ב ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב : ג ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על-צלעו האחת ושתי טבעת על-צלעו השנית : ד ויעש בדי עצי שחים ויצף אתם זהב : ה ויבא את-הבדים בחבעת על צלעת הארן לשאת את-הארן : ו ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה : ז ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת : ח כרוב-אחד מקצה מזה וכרוב-אחד מקצה מזה מן-הכפרת עשה את-הכרבים משני קצותיו : ט ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על-הכפרת ופניהם איש אל-אחיו אל-הכפרת היו פני הכרבים : י ויעש את-השלחן עצי שחים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו : יא ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב : יב ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר-זהב למסגרתו סביב : יג ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את-החבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו : יד לעמת המסגרת היו החבעת בתים לבדים לשאת את-השלחן : טו ויעש את-הבדים עצי שחים ויצף אתם זהב קרשים לפאת נגב תימנה : כד וארבעים אדני-כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת-הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת-הקרש האחד לשתי ידתיו : כה ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים : כו וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד : כז ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים : כח ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים : כט והיו תואמם מלמחה ויחדו יהיו תמים אל-ראשו אל-החבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת : ל והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד : לא ויעש בריחי עצי שחים חמשה לקרשי צלע-המשכן האחת : לב וחמשה בריחם לקרשי צלעהמשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה : לג ויעש את-הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן-הקצה אל-הקצה : לד ואת-הקרשים צפה זהב ואת-טבעתם עשה זהב בתים לבריחם ויצף את-הבריחם זהב : לה ויעש את-הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים : לו ויעש לה ארבעה עמודי שחים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני-כסף : לז ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם : לח ואת-עמודיו חמשה ואת-וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר