עמוד:29

פרק ה א זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו : ב זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את-שמם אדם ביום הבראם : ג ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את-שמו שת : ד ויהיו ימי-אדם אחרי הולידו את-שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות : ה ויהיו כל-ימי אדם אשר-חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת : ו ויחי-שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את-אנוש : ז ויחי-שת אחרי הולידו אתאנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : ח ויהיו כל-ימי-שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת : ט ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את-קינן : י ויחי אנוש אחרי הולידו את-קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : יא ויהיו כל-ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת : יב ויחי קינן שבעים שנה ויולד את-מהללאל : יג ויחי קינן אחרי הולידו את-מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : יד ויהיו כל-ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת : טו ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את-ירד : טז ויחי מהללאל אחרי הולידו את-ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : יז ויהיו כל-ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת : יח ויחי-ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את-חנוך : יט ויחי-ירד אחרי הולידו אתחנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות : כ ויהיו כל-ימי-ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת : כא ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את-מתושלח : כב ויתהלך חנוך את-האלהים אחרי הולידו את-מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות : כג ויהי כל-ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה : כד ויתהלך חנוך את-האלהים ואיננו כי-לקח אתו אלהים : כה ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את-למך : כו ויחי מתושלח אחרי הולידו את-למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות : כז ויהיו כל-ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת : כח ויחי-למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן : כט ויקרא את-שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן-האדמה אשר אררה יהוה : ל ויחי-למך אחרי הולידו את-נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות : לא ויהי כל-ימי-למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת : לב ויהי-נח בן-חמש מאות שנה ויולד נח את-שם את-חם ואת-יפת :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר