פתח דבר החוברת אותיות הכתב של קסם מיועדת ללימוד הכתיבה והקריאה של כתב היד . מערכת הכתב העברית כוללת את אותיות הדפוס - האותיות ה"מרובעות" המשמשות ברגיל בספרים , במכתבים ובטקסטים רשמיים , ואת אותיות הכתב - האותיות ה"עגולות" המשמשות לרוב את הכותבים באמצעים ידניים , עט , עיפרון , מצבע ( טוש ) וכו . ' על פי הגישה השמרנית , אותיות הכתב נלמדות במחצית השנייה של כיתה א , אחרי שהתלמידים כבר רכשו את מערכת אותיות הדפוס , האותיות ה"מרובעות" המופיעות הספרי הלימוד ואת כל התנועות . להערכת רבים , לתלמידים הצעירים קל יותר לכתוב את האותיות ה"מרובעות , " וקל יותר לזכור מערכת אחת בלבד של אותיות . במחצית השנה הראשונה ללימודים התלמידים משתמשים באותיות הדפוס הן לקריאה והן לכתיבה . על פי גישה זו , אחרי רכישת הקריאה והפנמת מערכת אותיות הדפוס הילדים מתחילים לכתוב יותר במחברות ובחוברות , וזהו הרגע הנכון להפגישם עם מערכת אותיות הכתב , האותיות ה"עגולות , " שעם הזמן נכתבות בשטף ובמהירות , כמצופה מכותבים מיומנים . רבים טוענים שגם מבחינה פיזיולוגית האותיות ה"עגולות" קשות יותר לכתיבה , ורק אחרי רכישת המיומנות באותיות ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית