העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . ץ-ץ ג-ג כתבו אותיות . כתבו מלים . כתבו מלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית