העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . ל-ל ע-ע כתבו אותיות . כתבו מלים . איפה שומעים עו ? איפה שומעים ע ? איפה שומעים לו ? כתבו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית