העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . צ-צ פ-פ כתבו אותיות . כתבו מלים . כתבו מלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית