העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . ב-ב ד-ד כתבו אותיות . כתבו מלים . כתבו כל מלה במקום המתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית