העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . כ-כ ך-ך ס-ס כתבו אותיות . כתבו מלים . כתבו מלים . השלימו את צורת הרבים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית