העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . ן-ן ק-ק ה-ה כתבו אותיות . כתבו מלים . הקיפו את המלה המתאימה לציור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית