העבירו את האצבע על האותיות לפי החצים . י-י ו-ו ר-ר ח-ח כתבו אותיות . כתבו מלים . איפה שומעים ח ? איפה שומעים ח ? כתבו כמו בדגמה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית