לחינוך הממלכתי-דתי www . school . kotar . co . il הספר במהדורה מקוונת משרד החינוך אישור מס 2522 : ' אושר בתאריך : 23 . 12 . 13 באישור מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית אותיות הכתב של קסם לחינוך הממלכתי-דתי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית