א אוזון 244 חור ב 244 אולטרה סאונד 72 אופטיקה גאומטחת 218 אופיין 285 אופן תנודה יסודי ( ראשון ) 99 שני 99 אורך גל 86 איינשטיין אלברט 276 נוסחת 277 אינפרה סאונד 72 איפמן 249 אלקטרון-וולט 278 אמבט גלים 116 אמפליטודה של פולס - ראה משר עת של פולס אנגסטרם 184 אנרגיה פס 283 של גל אלקטרומגנטי 236 של פוטון 277 של פולס 70 , 66 אתר 237 , 218 בקול , הנח 262 גוף שחור 275  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך