הסבר פרוש הקידומת 1 < ( קילו ) הוא 10 או . 1 , 000 למשל : היחידה קילו-גרם היא אלף גרם ; היחידה קילו-מטר היא אלף מטר . פרוש הקידומת m ( מילי ) הוא 10 או ' 7 : ' היחידה מילי-מטר היא אלפית המטר ; מילי-גרם - אלפית ? T 000 ההרס .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך