. 1 התאוויה האלקטרומגנטית 234 1 . 1 הולדת התאוריה האלקטרומגנטית 234 1 . 2 ניבויי התאוריה האלקטרומגנטית 234 . 2 מודל הגלים האלקטרומגנטיים של האור 237 2 . 1 הצגת מודל הגלים האלקטרומגנטיים של האור 237 2 . 2 בחינה ניסויית של קיום גלים אלקטרומגנטיים 238 2 . 3 הרעיונות המרכזיים של המודלים של האור שבהם עסקנו עד כה 239 . 3 סוגי גלים אלקטרומגנטיים 241 . 4 השפעת האטמוספירה על קרינה אלקטרומגנטית 243 4 . 1 מבוא לאסטרונומיה מודרנית 243 4 . 2 שכבת האוזון באטמוספירה של הארץ 244 4 . 3 גווני אטמוספירת הארץ 244 . 5 גלים אלקטרומגנטיים - היבטים מדעיים , טכנולוגיים והיסטוריים 247 5 . 1 גלי רדיו 247 5 . 2 גלי מיקרו 251 5 . 3 קרינה תת-אדומה 252 5 . 4 קרינה על-סגולה 255 5 . 5 קרינת רנטגן ( קרינת 257 ( X 5 . 6 קרינת גמא 262 עיקרי הדברים 265 שאלות , תרגילים ובעיות 266 . 1 ה תאוריה האלקטרומגנטית 1 . 1 הולדת התאוריה האלקטרומגנטית ג ' יימס קלרק מקסוול , ( James Clerk Maxwell , 1831- 1879 ) פיסיקאי סקוטי בן המאה התשע-עשרה , סיכם את המחקרים הקשורים לחשמל ולמיסטיות בתאוריה מתמטית המכונה התאוריה האלקטרומגנטית הקלסית ....  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך