ו . התאבנות גלי מים 149 1 . 1 תבנית התאכםת 149 1 . 2 קווי מקסימום 151 1 . 3 קווי מינימום 161 1 . 4 מדידת אורך גל-מים על-פי תבנית ההתאבנות 164 1 . 5 תבנית התאבנות משני מקורות בעלי הפרש מופע קבוע ושונה מאפס 166 . 2 התאבנות אור 168 2 . 1 נסיון ליצירת תבנית התאבנות של שתי אלומות אור הנפלטות משני פנסים 168 2 . 2 תופעת ה"עקיפה" 168 2 . 3 ניסוי התאבנות של an מים הבוקעים משני פתחים שבנל אחד מתרחשת עקיפה מלאה 171 2 . 4 ניסוי החריצים של יאנו ; 172 2 . 5 על תאוריה מתמטית של האור נתופעה ו ; לית - פרנל 174 2 . 6 תבנית ההתאבנות של אור המתקבלת על מסך 174 2 . 7 מדידת אורך הל של אור על-פי תבנית ההתאבנות משני חריצים 177 2 . 8 אורני ההל של צבעי האור השונים 183 2 . 9 צורת קווי המקסימום וקווי המינימום 187 2 . 10 סריה עקיפה 188 2 . 11 מקורות אור קוהרנטיים 197 . 3 עקרון הויגגס 200 . 4 עקיפת אור דרך פתח 202 4 . 1 עקיפה - עובדות ניסויות 202 4 . 2 עקיפה כתופעה של התאבנות 205 4 . 3 עקיפת פראונהופר 206 4 . 4 תבנית התאבנות משני חריצים נאשר בנל חריץ עקיפת הפס המרכזי אינה מלאה 213  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך