. 1 המושג 9 " ול 38 " 0 . 2 פולס רוחב 41 . 3 תיאור של פולס רוחב 43 ..... איפיון המקום של חלקיקי תווך 43 3 . 2 העתקים של פולס 44 3 . 3 תיאור של פולס 46 . 4 כזהירות של פולס 47 . 5 תכונות של פולסים חד-סכח יים 49 A / D ..... התנועה של פולס בתווך אחיד 49 5 . 2 עקרון הסופרפתיציה 52 5 . 3 החזרה של פולסים 60 5 . 4 מעבר פולס מתווך אחד למשנהו 63 5 . 5 אנתיה הנישאת על-ידי פולס 66 . 6 פולס אורך 71 6 . 1 המ 1 ש ; 1 "פולס אורך" 71 72 6 . 2 עיקרי הדברים 74 שאלות , תרגילים ובעיות 75 . 1 המושג "פולס" על-פי המודל החלקיקי של האור , אור הוא זרם של כדורים זעירים המתנהגים לפי חוקי המכניקה הניוטונית , כלומר מקיימים את אותם החוקים שמקיימים , למשל , כדורי ביליארד . כפי שראינו , אי אפשר להסביר בעזרת מודל זה את כל התופעות הקשורות באור . בפרק זה , ניזנח את המודל החלקיקי של האור , ונציג את המודל שפותח על ידי כריסטיאן הויגנס בסוף המאה . 17-ה 1 0 עובדה המצויינת יסודית בפרק לגבי א ) האור , . אשר כל מודל של האור חייב להסביר , היא שאור נע במרחב ( עובדה t > j \ \ n ^ y nQjlc / p' -p' -pfn / 0 wbUlc ) Y ^ ri Ondjomc Myo ...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך