. 1 ראשיתו של המודל החלקיק 16 1 . 2 הסבר עובדות יסודיות אודות האור על סמך המודל החלקיק 17 1 . 3 ניבויי המודל החלקיק 27 1 3 . 1 לחץ האור - ניבוי ומציאות 27 3 . 2 מהירות האור בחומר שקוף - ניבוי ומציאות 31 . 4 מעמדו של המודל החלקיק 1 של האור 32 עיקרי הדברים 33 שאלות , תרגילים ובעיות 34 . 1 ראשיתו של המודל החלקיק 1 בתחילת פרק א רשמנו שמונה עובדות בסיסיות אודות האור , הממוספחת ב- . ( 8 ) - ( 1 ) עובדה : ( 1 ) אור הוא "משהו " הנפלט מגופים ( המכונים "מקורות אור , (" ומתפשט במרחב . על סמך עובדה זו נציב את הבסיס למודל של האור . n ) N f 2 w (\ Afc . 3 ! ' < Z' . yvf p'o'd 7 M / 7 A / T ) j \\\ c , "//?& A / " ! yule IDA / ? pfi , fofyvO & dyWi ל / לנ'וו ?^/ T : היתה השאלה המרכזית בחקר האור במאה השבע-עשרה . הבולטים מבין החוקרים שניסו להשיב עליה היו : הפיסיקאי האנגלי הדגול אייזיק ניוטון ( Isaac Newton , 1642 - 1727 ) שפיתח במחצית השנייה של המאה השבעעשרה את המודל החלקיקי , והוא מתועד בספרו "אופטיקה " , ( Optics ) שיצא לאור בשנת , 1704 והפיסיקאי ההולנדי כריסטיאן הויהן : ס ( Christian Huygens , 1...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך