. 1 עובדות יסודיות אודות האור 10 . . 2 מודל ותפקידיו 12 . . 1 עובדות יסודיות אודות האור בספר "אופטיקה האוסטרית " עסקנו בתצפיות ובניסויים שמהם הכרנו עובדות הקשורות באור . הכרת עובדות אלה איפשרה לנו להבין תופעות טבע שונות כגון היווצרות דמותנו במי אגם שקטים . כמו-כן התאפשר לנו להבין את פעולתם של מכשירים שונים כגון פריסקופ , וסיבים אופטיים . רשימת עובדות בסיסיות אודות האור נציג עתה את העובדות הבסיסיות ביותר הקשורות באור , שנתנו כספר "אופטיקה גאומטרית . " את העובדות הסקנו מהניסיון היום-יומי , ומתוצאות ניסויים . . 1 אור הוא "משהו " הנפלט מגופים ( המכונים "מקורות אור , (" ומתפשט במרחב ( איור . ( 1 . 2 מסתו של מקור אור אינה פוחתת כתוצאה מכך שהמקור פולט אור ( איור . ( 2 . 3 אור מתפשט בתווך אחיד בקווים ישרים ( איור . ( 3 . 4 שתי אלומות אור אשר נחתכות , עוברות האחת דרך האחרת בלי שהן משפיעות זו על 11 ( איור . ( 4 . 5 אור מוחזר מעצמים שבהם הוא פוגע ; ההחזרה מתרחשת על-פי חוקי ההחזרה : א . הקרן המוחזרת נמצאת במישור שמוגדר על-ידי הקרן הפוגעת במשטח 1 על-ידי האנך למשטח בנקודת הפגיעה ( איור . ( 5 ב . זוו...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך