קרינה וחומר - כרן ב מודלים של האור עדי רוזן ה = ך « 7 משרד התינוך 1 י יי ? ' ההאגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי על-שם עמוס דה-שליט יצא לאור במימון האגף לתכטן ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך