דנים T או לא דנים T ? א . ס >? נו >/ > יד המשפטים ע \ מךאים אנשים דנים , שופטים . ב . ס >? נו x ל ? ד המשפטים שמךאים אנשים שאינם דנים , שאינם שו ? טים . החכמים שואלים במשנה : היל אומר : ... ואל תלין את ל ! בךך עד שתגיע למקומו . ( פרקי אבות , פרק , 'ב ^ 'מ נה ( 'ד יהושע בן 9 לחיה אומי : הוי דן את כל האךם לכף זכות . ( פרקי אבות , $ לק , 'א ^ 'מ נה ( 'ו  אל הספר
קרן תל"י