המשנה היא ספר עתיק מאוד , והיא מהספרים החשובים ביהדות . החכמים מלמדים כמשנה : לפניכם המשפט הראשון ב " פרקי אבות * שבמשנה . החכמים כתבו אנחנו מסבירים מסרה משה מסר אותה , נתן אותה משה קבל תורה מפיני ונ : סרה ליהושע . 3 ויהושע לזכניפ  אל הספר
קרן תל"י