.. " ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרותיה עליה , שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה " ... זכריה ד' 2-3 גלה = מעין קערה מוצקות = צינורות ומה שנקרא היום 'פמוטות . ' בסמל המדינה שעוצב על פי המתואר בפסוק מספר זכריה , שולבו גם ענפי זית . אחד הסמלים הידועים של השלום הוא היונה הלבנה המחזיקה בפיה עלה או ענף של עץ זית . מקורו של סמל זה בתיאור המופיע בספר בראשית , שבו מתוארת היונה שנשלחה על-ידי נוח בתום המבול למצוא יבשה : " ויחל עוד שבעת ימים אחרים ; ויסף שלח את היונה מן התבה . ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה ; וידע נח כי-קלו המים מעל הארץ" ( בראשית ח' . ( 9-10 מה המשמעות של הכנסת סיפורו של נוח , היונה וענף הזית לסמל המדינה ? גם במסורת היוונית העתיקה סימל עץ הזית את השלום . הזית היה אחד מסמליה של האלה אתנה מהמיתולוגיה היוונית , שנחשבה לאלת החכמה ואלת מלחמת המגן . בעת העתיקה נהגו חיילי האימפריה הרומית להיכנע , כשהם מניפים ענפי עץ זית ( בדומה לדגל לבן בימינו . ( בעקבות מנהג זה התפתח בעת העתיקה מנהג שלפיו מושיטים ענף עץ זית ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר