הדיון בסמל המדינה החל 7-ב ביוני . 1948 הדיון היה סביב השאלה : אלו סמלים ליוו את היהדות ואת התנועה הציונית , ואלו סמלים יביעו את חזון עתידה של המדינה היהודית . עלו הנושאים של שימור העבר כבסיס לעתיד , ערכים ומסורת מול חילוניות ולאומיות מודרנית . › מהן המשמעויות שביקשו חברי הוועד לצקת בסמל החדש למדינה החדשה ? שתי הצעות בסיסיות עמדו בפני הממשלה הזמנית בישיבתה הראשונה לגבי הסמל : מנורה ואריה . מנורה בעלת שבעה קנים היא סמל יהודי עתיק המזכיר את בית המקדש בירושלים ; היא סמל לעבודת בית המקדש , לדת ולגלות העם היהודי מארצו . אריה הוא סמל של ריבונות , של כוח , עוצמה וגבורה . הוא מתקשר לשלטון , ואיננו סמל יהודי דווקא . › עמדו בפניהם שתי אפשרויות – האריה והמנורה . במה הייתם אתם בוחרים ? הסבירו . משימה : לפניכם הפסוקים המתארים את המנורה . המורה תקרא בקול את הפסוקים , ותפקידכם יהיה לצייר את המנורה לפי המתואר בפסוקים אלו : " ועשית מנרת זהב טהור ; מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו . וששה קנים יצאים מצדיה : שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני . שלשה גבעים משקדים בקנה ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר