לפניכם מספר סמלים , התבוננו בהם : › מה המשמעות של כל סמל ? › כמה מילדי הכיתה זיהו שני סמלים או יותר ? › כיצד הצלחתם לזהות את הסמלים ? › מה מסמל הצבע האדום ? › התבוננו בשילובי הצבעים – מה מסמל כל שילוב צבעים ? › האם שילובי הצבעים סימלו לכל תלמיד אותו דבר ? › מה ניתן ללמוד מכך ? קראו את דבריו של גרשום שלום על סמלים : " מן ההכרח שיהא מובן ובלא שיהיה צורך בחקירה ודרישה כדי לעמוד על משמעותו . עובדה זו – שהסמל מביע בקיצור נמרץ ועם זאת בשלמות את המשמעות המקופלת בו – היא המכשירה אותו להיות סמל . סמלים , עם כל העומק שבהם , אינם חידות " . גרשום שלום , "מגן דוד : תולדותיו של סמל , " ראה אור לראשונה ב"לוח הארץ" תש"ט , . 1949 - 1948 פרופ' גרשום שלום 1897 ) גרמניה 1982 – ישראל ) היה חוקר תולדות הקבלה . בצעירותו התעניין גרשם שלום ביהדות ובציונות , ולאחר שסיים את לימודיו עלה בשנת 1923 לארץ ישראל והתיישב בירושלים . גרשם שלום זכה בפרסים רבים , ביניהם פרס ישראל למדעי היהדות לשנת תשי"ח- . 1958  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר