סמלים , ירושלים ונשיאים ביחידה זו נעסוק בסמלים . סמל מביע בקיצור נמרץ את המשמעות המקופלת בו . ביחידה נכיר את סמלי המדינה – ההמנון , הדגל וסמל המנורה , נלמד כיצד הם נבחרו ונכיר את המשמעויות המקופלות בכל אחד מהסמלים . ביחידה זו נכיר סמל יחודי נוסף לארץ ישראל - העיר ירושלים . נעמיק בדיון על חשיבותה בתודעה היהודית לאורך הדורות וביטוייה בתרבות ובאמונות . נכיר אירועים ותהליכים שהובילו להכרזה על ירושלים כבירת ישראל ונברר סוגיות אקטואליות הקשורות למעמדה של ירושלים . בחלק האחרון של היחידה נעסוק במוסד הנשיאות מימי התנ"ך ועד ימינו ונכיר את דמותם ופועלם של נשיאי ישראל מהקמת המדינה ועד ימינו . את היחידה ילוו שירים ויצירות אומנות שנוצרו לאורך השנים בתרבות היהודית . מקרא הסמלים המופיעים בחוברת  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר