קראו את הכותרת של השיעור . מצאו ברשת את השיר ממנו לקוחה שורה זו . הקשיבו לשיר וקראו את המילים . › כיצד מרגיש כותב השיר ? › מהי הרפתקת חייו ? › האם אתם מרגישים שותפים להרפתקה ? הסבירו תשובתכם . › לקראת השיעור – קראו וסכמו במחברת על עליית יהודי אתיופיה לארץ ( מצבם באתיופיה טרם העלייה לארץ , העליות השונות , הקייסים , קשיי הקליטה בארץ . ( ספרו מה ידוע לכם על עליית יהודי אתיופיה לארץ . קראו את השיר : שיר החסידה מילים :   חיים   אידיסיס עפה   חסידה   לארץ   ישראל כנפים   מניפה   מעל   הנילוס אל   ארץ   רחוקה מעבר   להרים   שם   בית   ישראל יושבים   ומצפים חסידה   חסידה   צחורת   צואר מה   ראו   עיניך שירי   לי   ספור שותקת   חסידה   אינה   פוצה   מקור נשענת   על   רגלה   ועוד   מעט   תחזר תניף   כנף   גדולה בדרך   אל   הקר   בדרך   תעצר  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר