ראינו שבמשך שנים רבות כמהו היהודים להגיע לציון , אך רק מעטים מימשו את החלום . הקשיים שהיו כרוכים במסע היו רבים : פיזיים , ביטחוניים וכלכליים . כמו כן , הייתה התנגדות לעלייה המונית לארץ ישראל . בתקופת הגולה , התקיים ויכוח מתמשך , שהחל עוד בתקופת חז"ל ( במאות החמישית והשישית ) לגבי העלייה לארץ ישראל . היו מנהיגים ורבנים שתמכו בעלייה , ואף יישמו אותה בעצמם , והיו אחרים , שהתנגדו רעיונית , לעלייה המונית ומאורגנת לארץ ישראל , מסיבות שונות . בסוף המאה , 19-ה לפני יותר 130-מ שנה , קמה התנועה הציונית , שבראשה עמד בנימין זאב הרצל . מטרת התנועה הייתה להקים בית לאומי לעם היהודי . התנועה הציעה תוכנית חדשנית לעם היהודי , היא הציעה תוכנית למימוש הכמיהה לציון – עלייה , התיישבות והקמת מדינה יהודית . בדקו מתי החלה לפעול התנועה הציונית . לפניכם השיר "שיר החירות , " המוכר יותר במילותיו הפותחות : "פנינו אל השמש העולה . " קראו אותו וענו על השאלות שבעקבותיו . שיר החירות מילים :   יצחק   שנהר פנינו   אל   השמש   העולה , דרכנו   שוב   פונה   מזרחה . אנו   צופים   לקראת   שעה   גדולה , זקוף   הראש   נפשנו   עו...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר