ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך . ספר בראשית , פרק י"ב 1 , › אברם נקרא לעזוב את ארצו , מולדתו ובית אביו . סדרו את המקומות אותם נאלץ אברם לעזוב מהקל אל הקשה . › מה ההבדלים בין השלושה ( ארץ , מולדת , בית אבא ?( › הסבירו מדוע בחרתם דווקא בסדר זה ( במשימה האישית ) . נמקו את בחירתכם . הקשיבו ברשת לשיר "בשיירה של אברהם אבינו" שנכתב על ידי יורם טהר לב . בשיר מתאר יורם טהר לב את הדרך החוצה את המדבר בדרך אל היעד . › מה התחושה שאותה מקבלים בעת שמיעת השיר ? › כיצד חש הדובר בשיר בדרכו לארץ ישראל ? › האם הדרך פשוטה וקלה למעבר ? מה בשיר רמז לכם על כך ? › בבית האחרון מציין הדובר כי הוא ממשיך ללכת על-אף שההולכים הראשונים אינם נמצאים יותר . חשבו על העלייה לארץ ישראל- האם ההולכים הראשונים הם שהגיעו ? › ציירו את הדרך שעושה הדובר במדבר . מנשה קדישמן ( נולד 1932-ב בתל אביב , ( צייר ופסל ישראלי .  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר