ארץ זבת חלב ודבש וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא , אל ארץ טובה ורחבה , אל ארץ זבת חלב ודבש . ספר שמות פרק ג 8 , ארץ חטה ושערה , וגפן ותאנה ורמון ; ארץ זית שמן , ודבש . ספר דברים פרק ח , 8 רמי בן יחזקאל נזדמן לבני ברק . ראה עיזים שאוכלות תחת ) עצי ( תאנים , והיה דבש נוטף מן התאנים וחלב מטפטף מן העיזים ) האוכלות ( ומתערבים זה בזה . אמר : זהו שנאמר : 'ארץ זבת חלב ודבש ' . תלמוד בבלי , מסכת כתובות , דף קי"א ע"ב › מה דמותה של הארץ על פי מקורות אלו ? התייחסו בדבריכם גם אל הכרזה . › עוד טרם נלמד על שבעת המינים – מדוע לדעתכם נבחרו דווקא מינים אלה לייצג את ישראל ? נסו לתת יותר מסיבה אחת . › אילו הייתם נדרשים לבחור את שבעת המינים שייצגו את הארץ , באילו פירות הייתם בוחרים ? הסבירו מדוע . › נבחרתם לעצב את הכרזה לחג השבועות הקרובהמטרה לתאר את ארץ ישראל ליהודי התפוצות שלא ביקרו בה . מה תדגישו ? איזה משפט תכתבו ? › ערכו בכיתה תערוכה של הכרזות השונות . › מה בחר המעצב להדגיש בכל אחת מהכרזות ? › מה דמותה של המדינה בכל אחת מהכרזות ? › האם מצאתם קווי דמיון ? מהם ? › מה מהות ההבדלים ?  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר