רוב החגים של עם ישראל נקבעו בתקופות קדומות מאוד , ולהם מסורות ומנהגים . יום העצמאות הוא חג צעיר מאוד , שנקבע בשנת תש"ח . 1948 – בשנה הראשונה למדינה , תש"ט , התקיים בכנסת דיון על יום העצמאות , ובדיון זה ניסו חברי הכנסת לברר את הקשר האפשרי בין יום העצמאות ובין חגי ישראל . פרופ' בן ציון דינור , שהיה היסטוריון וחבר כנסת , הצביע על שלושה מרכיבים המאפיינים כל אחד מחגי ישראל : א . הזיכרון ההיסטורי , כגון – זכר יציאת מצרים בחג הפסח . ב . רעיון מסוים , כגון – מעבדות לחירות . ג . סמל , כגון – מצה . בואו נבדוק האם כל אלה מתקיימים גם ביום העצמאות . הזיכרון ההיסטורי נתבונן בחלקים ממגילת העצמאות וננסה ללמוד כיצד הזיכרון והעבר המשותף יצרו ושמרו את הזיקה של העם לארץ ישראל . בארץ-ישראל קם העם היהודי , בה עוצבה דמותו הרוחנית , הדתית והמדינית , בה חי חיי קוממיות ממלכתית , בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי . לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו , ולא חדל מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית . מתוך קשר היסטורי ומסורתי ז...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר