זיכרון משותף › לחג הפסח שמות נוספים . מהם ? העזרו ברמזים המופיעים בתמונות . › כיצד כל אחד משמות החג מעיד על הקשר בין החג לבין ארץ ישראל ? › ספרו על מנהגים ייחודיים למשפחתכם בחג הפסח . › מה אהוב עליכם במיוחד בחג זה ? קראו את דבריו של דוד בן גוריון : לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה " , מייפלאואר" היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה . אבל תאב ) רוצה מאוד ( אני לדעת , אם יש אנגלי אחד , היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת ? וכמה אמריקאים יודעים זאת ? היודעים הם כמה אנשים היו באותה אניה ? ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם ? והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה , לפני הפלגת "מייפלאואר , " יצאו היהודים ממצרים , וכל יהודי בעולם , ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית , יודע בדיוק באיזה יום יצאו : בחמישה עשר בניסן . וכולם יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים : מצות . ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן , באמריקה , ברוסיה ובארצות אחרות , ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה . והם מסיימים בשני מאמרים : השתא עבדי ) השנה עבדים , ) ל...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר