› עד לשנת 1947 איזה שלטון היה בארץ ? מי היו התושבים בארץ ? › מה הוחלט בעצרת האו"ם ביום ה 29 – בנובמבר בשנת ? 1947 › מה קרה בארץ בעקבות החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר ? › חפשו ברשת , לדוגמא באתר מט"ח , את מפת החלוקה כפי שהצביעו עליה באו"ם . הדפיסו אותה והדביקו במחברת . › צבעו בכחול את החלק של המדינה היהודית כפי שהוצעה על ידי האו"ם . › סמנו את היישוב בו אתם גרים על המפה . האם הוא נכלל במדינה היהודית ? ( המלצה – ניתן להיעזר באתר הכנסת m פ . h צ / 29 no ג ys / he ב d יל / ho לי . צ . go פ nesse כ p : // www . פפ h תוכלו להקיש את הכתובת באותיות אנגליות או להקיש במנוע חיפוש את אתר הכנסת , ובאתר הכנסת – את המלים 'כ"ט בנובמבר ( ' קראו את שתי העדויות : השמחה הרבה בישוב , בארץ ובתפוצות , על ההישג שהושג בעצרת , הייתה מהולה גם באכזבה , שהרי מטרת הציונות לא הייתה ארץ ישראל מחולקת . מכל מקום מנהיגים ציוניים שונים הדגישו כי החלטת העצרת הייתה בבחינת המכסימום שניתן היה להשיג בסתיו של , 1947 ואפילו במסגרת זו ניתנה הזדמנות גדולה לקיבוץ גלויות ולפינוי הפליטים ממחנות העקורים באירופה והעלאתם לארץ . ד"ר צבי גנין ,...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר