פתחנו את הנושא בכותרת " השאלה עומדת במרכז היצירה היהודית . " בתקופת חז"ל , בית מדרש היה מרכז להעברת מורשת תרבותית , תוך ליבון שאלות מהותיות . לשאילת שאלות היה ערך מרכזי בתהליך הלימוד , והשאלות אפשרו בירור מעמיק של החומר הנלמד . עריכת המשנה והתלמוד שימרה את תרבות בית המדרש . ספרות חז"ל אינה ערוכה כפסקי הלכות , אלא כדיונים מבית מדרש תוך עימות בין דורי . הערך הוא תהליך הלימוד ולא רק הידיעה מה צריך לעשות הלכה למעשה . שאלות ומחלוקות מעודדות את הלומד במהלך לימודו לשאול שאלות נוספות ולרדת לחקר הנושא . זהו הערך המרכזי בלימוד . עכשיו , לאחר שסיימתם ללמוד על היצירה המדרשית , ענו על השאלות הבאות : › מה חשיבותה של השאלה ביצירת התרבות היהודית ? › אילו ערכים עולים מהעמדת השאלה במרכז ? הסבירו . › כיצד תוכלו לשלב ערכים אלה בחייכם ? › חשבו על שיעור בכיתה המתחיל בשאלה ומסתיים בשאלה – מה היתרונות של שיעור כזה ? › מה השאלה החדשה שלכם בנושא היצירה היהודית ?  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר