ראינו כיצד עץ הזית שימש כמשל לעם ישראל לאורך שנים רבות , מתקופת המשנה ועד ימינו . כעת תורכם – נסו לחשוב מה יש בעץ הזית שמזכיר לכם ומתקשר לכם לעם ישראל או לארץ ישראל . כתבו שיר , סיפור או אגדה , ציירו ציור , עלילון ( קומיקס ) או עצבו בול . ביצירה שלכם השתמשו בעץ הזית ( או בחלק ממנו ) כמשל לארץ ישראל או לעם ישראל . פעילות סיכום : משחק הדרשנים מבחינה טכנית היסטורית התלמוד לא נחתם ... המקרא דרך משל , עבר אמנם שלבים שונים של כינוס ואיסוף , אך בסופו של דבר הגיע לכלל חתימה ... מכאן ואילך שוב אין להוסיף עליו . כך אירע גם למשנה בשעתה . אולם לא כך לגבי התלמוד . את מהדורתו הסופית של התלמוד אפשר לראות כעין שלב של בגרות , כאילן ) עץ ( הוא מגיע לתבנית מסוימת , ואינו משנה עוד ממנה הרבה , אף כי הוא מוסיף לחיות , לגדול ולהתרבות ... ויותר משיש בדבר קביעה היסטורית לגבי הספר , יש בדבר חשיבות עקרונית לגבי הגישה אליו . העיקרון שהתלמוד לא נחתם כולל בתוכו את האתגר המתמיד , הבלתי פוסק , להוסיף ולחבר אותו , להוסיף וליצור אותו . כל תלמיד חכם , כל לומד תלמוד , מתבקש במובן ידוע להוסיף על התלמוד . כל אחד צריך לבנות...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר