משימה ראשונה : מטרת עבודתם קראו את הקטע הבא שכתב ביאליק במבוא לספר האגדה : בימינו לא כל אדם מצוי אצל ספרים עתיקים ולא כל אדם יכול ורוצה לחטט בתוך תלי-תלים שנצברו כהררים במשך כמה דורות , על מנת למצוא מרגליות תחתם . וכל שכן שלא כל אדם יכול לצרף קרעים וטלאים לטלית שלמה , ושברי אבנים מפוזרות לבניין . האגדה , כמקצוע חופשי של יצירה , הייתה כל ימיה כעין שדה של הפקר וחורשה עזובה , שגידולי-הבר והספיחים פרים ורבים בהם מאליהם . ואדם בן זמננו שרגיל לבקש סדר , שיטה ושלמות אפשרית בתלמודו , כשיכנס לתוך חורשה עזובה זו – לא ימצא בה את ידיו ואת רגליו ולעולם תהא יגיעתו מרובה משכרה . תלי תלים = ערמות טלאים = פיסות אריג ספיחים = תבואה הצומחת מעצמה פרים ורבים = מתרבים יגיעתו = יגיעה - עבודה , עמל , מאמץ › באילו דימויים השתמש ביאליק לתיאור עבודתו המשותפת עם רבניצקי ? › באילו דימויים השתמש ביאליק לתיאור יחס העבר למדרשי האגדה ? › ביאליק כותב : "בימינו לא כל אדם מצוי אצל ספרים עתיקים . " את העבר הוא מתאר בפסקה נוספת במבוא : " ובהיות האגדה באמת חביבה בשעתה חיבה מיוחדת על 'אבות ובנים , ' לפיכך היו הרבה ידיים מצוי...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר