ריבוי חילוקי דעות הוא אחד ממאפייני השיח ההלכתי לדורותיו . בעוד המקרא מדבר בעיקרו בקול אחד , עולמם של חכמים משמיע קולות רבים , מבטא ריבוי דעות ומשקף ויכוח פנימי כמעט בכל עניין העולה לדיון , עד כדי כך שהווי הלימוד בבית המדרש מתואר לעתים כ"מלחמתה של תורה , " המרמז על ויכוחים וההתנצחויות שהם חלק מהותי מחוויית הלימוד . שי עקביא ווזנר ) מרצה למשפט עברי בפקולטה למשפטים , אוניברסיטת תל-אביב , ) פרשת קרח , אתר דעת › מהי 'מלחמתה של תורה' על פי שי עקביא ווזנר ? › האם המושג "מלחמה" מוצג כאן בהקשר חיובי או שלילי ? הסבירו . " דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים" ( קהלת י"ב . ) 11 בעלי אסופות נתנו מרועה אחד בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה , הללו מטמאין והללו מטהרין , הללו אוסרין והללו מתירין , הללו פוסלין והללו מכשירין . תלמוד בבלי , מסכת חגיגה , פרק ג' ע"ב דרבנות = דרבן הוא מוט שבקצהו חלק קשה ובעזרתו 'מדרבנים' ( מזרזים ) את הבהמות . גם החיה דורבן ( דומה לקיפוד ) מצמיחה 'קוצים' חדים הדומים ל'מסמרות . ' מטמאין , מטהרין = קובעים מה טמא ומה טהור אוסרין , מתירין = קובעים מ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר