בשיעור זה נלמד על רצף ההתפתחות של היצירה היהודית . המקור הראשון הוא התנ"ך , לאחריו העלו חכמי המשנה נושאים שונים , ומאוחר יותר באו חכמי התלמוד והוסיפו את התובנות שלהם . נדגים את התפתחות היצירה היהודית דרך הדילמה של עזיבת הארץ . דילמת עזיבת ארץ ישראל " ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה . וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך . גור בארץ הזאת ואהיה עמך ... וישב יצחק בגרר " . ספר בראשית , פרק כ"ו , פסוקים 1-6 גרר = עיר בדרום ארץ ישראל , בנגב . בין באר שבע לבין עזה › יצחק , כאביו אברהם , מתלבט האם ללכת למצרים בזמן הרעב הכבד בארץ . מה הייתה תגובת אלוהים ומה בחר יצחק לעשות ? הדילמה על עזיבת הארץ המשיכה להעסיק את יושבי הארץ שנים רבות לאחר תקופת האבות . היהודים בארץ ישראל ובתפוצות שאלו את עצמם לא רק אם לאברהם , יצחק ויעקב מותר היה לעזוב את ארץ ישראל , אלא גם מה בעצם מלמדים אותם סיפורי האבות ? האם להם , בני המאות הראשונות לספירה , מותר לעזוב את הארץ ? לפניכם הדיון בתוספתא : ישהה אדם בארץ ישראל , אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ,...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר