ביחידה זו נעסוק במדרשים . נעמיק ונלמד : מהם מדרשים ? מתי חוברו ? מי חיבר אותם ? היכן חוברו ? ומה ייחודם ? תחילה נתבונן ביצירות הבאות : לפניכם יצירות אמנות שונות , שהמשותף לכולן הוא שמופיע בהן הפסוק : " ארץ זבת חלב ודבש" ( שמות ג' . ( 8 המדרשים במקור כתובים ברובם בארמית . כדי שנוכל להעמיק בלמידתם ערכנו מספר שינויים : תרגמנו מארמית לעברית , הוספנו סימני פיסוק , פירושי מילים והסברים . עם זאת , הקפדנו לשמור שהמדרש המעובד יישאר דומה מאד למדרש המקורי . אהרון הלוי ( 1957-1887 ) נולד ברומניה בשנת , 1906 עלה לישראל והחל את לימודיו ב’בצלאל . ’ כשסיים את לימודיו התיישב על גדות הכנרת , ובמשך מספר שנים במקביל לעיסוקו בציור , היה שומר , דייג וחקלאי . היה מראשוני ציירי צמחיית ארץ ישראל ונופיה . ר ָ מ ִ י ב ַ ר י ְ ח ֶ ז ְ ק ֵ אל נ ִ ז ְ ד ַ מ ֵ ן ל ִ ב ְ נ ֵ י ב ְ ר ָ ק . ר ָ אה ע ִ ז ִ ים ש ֶ אוכ ְ לות ת ַ ח ַ ת ה ַ ת ְ א ֵ נ ִ ים . ו ְ ה ָ י ָ ה ה ַ ד ְ ב ַ ש נוט ֵ ף מ ִ ן ה ַ ת ְ א ֵ נ ִ ים , ו ְ ה ֶ ח ָ ל ָ ב נוט ֵ ף מ ִ ן ה ָ ע ִ ז ִ ים , ומ ִ ת ְ ע ָ ר ְ ב ִ ים ז ֶ ה ב ַ ז ֶ ה . אמ ַ ר ר ָ מ ִ ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר