חשבו כיצד תוכלו להקל על נערים עולים להיקלט בחברה הסובבת , אך גם לשמר את תרבותם . ארגנו ערב שכבה שיביא לידי ביטוי את התרבויות השונות שמהם באו תלמידי השכבה . מפתחמושגים א אבא ואמא של שבת 68 אבות דרבי נתן 180 אבלות במסורת היהודית 181 אורה ושמחה 73 אורית 159 אורן 215 איך נולדו שמות משפחה 17 אלבז נתן 219 אלימלך מליז'נסק 57 אלעזר מוורמייזא 146 אלקבץ שלמה הלוי 63 אנה פראנק 11 אנטונינוס קיסר 55 אנשי כנסת הגדולה 141 אסרו חג 160 אפיקומן 109 אקרוסטיכון 63 ארמית 144 ב בובר ( מרדכי ) מרטין 38 ביאליק חיים נחמן 193 בן יהודה אליעזר 92 בעל שם טוב 115 בראשית רבה 36 ברגמן שמואל הוגו 19 ברית מילה 153 ברכות האירוסין 178 ג גולדברג לאה 114 ד דגניה 197 דוליצקי מנחם מנדל 193 דניאל 141 דרשה , מדרש 36 ה הבדלה 73 הלניזם 90 הנסיך הקטן 67 הצהרת בלפור 211 הקהה את שיניו 109 הרצל בנימין זאב 161 השל אברהם יהושוע 57 ו ויצמן חיים 198 ז זבד הבת 186 זושא משולם מאניפולי 57 , 24  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן