קשיי עלייה וקליטה אינם רק נחלתם של העולים הראשונים לארץ . גם העולים מאתיופיה שעלו לארץ לפני שנים לא רבות חוו קשיים ומשברים לא מעטים , כפי שהדבר משתקף בשיר שלפניכם :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן