נתן אלבז, עיתון במחנה נתן אלבז ‭)1954–1932(‬ חייל צה”ל שהקריב את חייו למען חבריו וקיבל על כך את עיטור המופת. אלבז נולד בצפרו שבמרוקו, ובגיל 17 עזב את משפחתו ועלה לבד לישראל, במסגרת ‘עליית הנוער‭.’‬ בשנת 1952 התגייס נתן אלבז לצבא, והוא בן ‭,20‬ ושירת בחיל הרגלים. בשנת 1953 קיבל נתן אלבז משימה שגרתית לפרק רימוני יד. אלבז ביצע את המשימה, אך לפתע הוא שמע נקישה והבין שניצרה של אחד הרימונים השתחררה ויש סכנה של פיצוץ. נתן יצא מהאוהל כשהרימון בידו וצעק לחבריו שיסתתרו. כשהבין כי אינו יכול להשליך את הרימו

נתן אלבז ) 1954–1932 ( חייל צה”ל שהקריב את חייו למען חבריו וקיבל על כך את עיטור המופת . אלבז נולד בצפרו שבמרוקו , ובגיל 17 עזב את משפחתו ועלה לבד לישראל , במסגרת ‘ עליית הנוער . ’ בשנת 1952 התגייס נתן אלבז לצבא , והוא בן , 20 ושירת בחיל הרגלים . בשנת 1953 קיבל נתן אלבז משימה שגרתית לפרק רימוני יד . אלבז ביצע את המשימה , אך לפתע הוא שמע נקישה והבין שניצרה של אחד הרימונים השתחררה ויש סכנה של פיצוץ . נתן יצא מהאוהל כשהרימון בידו וצעק לחבריו שיסתתרו . כשהבין כי אינו יכול להשליך את הרימון בלי לפגוע בחבריו , אימץ את הרימון אל חזהו והתרחק מחבריו בריצה . הרימון התפוצץ ונתן אלבז נהרג ובכך הציל את חיי חבריו . לאחר מותו הוא קיבל צל”ש על מעשהו , וב 1970 הצל”ש הומר לעיטור המופת . מסירות הנפש של נתן אלבז זכתה לשבחים רבים , והוא הפך לסמל גבורה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן