לאחר הקמת מדינת ישראל ומלחמת השחרור , החלו גלי עלייה גדולים להגיע לארץ מכל קצווי תבל , בהם שרידי השואה מאירופה ויהודי ארצות ערב . בתוך שמונה עשר חודשים בלבד , הוכפל מספר התושבים היהודים בארץ , מ , 650 , 000 ל . 1 , 300 , 000 דוד בן גוריון , ראש הממשלה הראשון , פעל במטרה למזג את העולים הרבים שהגיעו בשנותיה הראשונות של המדינה , מאירופה , מצפון אפריקה ומאסיה בכור היתוך אחד , שלא יבדיל בין תושביה הוותיקים של המדינה , ובין העולים מהגלויות השונות . הכוונה הייתה לאחד את העולים עם תושבי ארץ ישראל הוותיקים ליצירת תרבות ישראלית אחידה , במטרה לבנות עם חדש בארץ . המגמה דרשה מן העולים להתנתק ממסורתם ולאמץ את התרבות הישראלית החדשה , והדבר היה מבחינתם פגיעה בערכיהם ובתרבותם . וכך כתב בן גוריון : עם הפסקת הקרבות הוטל עלינו להסיע לארץ המונים גדולים , לשכנם , להשרישם במשק , בחקלאות , בחרושת ובמלאכה . אנו מעלים לארץ עם יחיד במינו . מפוזר בכל קצוות תבל , המדבר בלשונות רבות , חניך תרבויות זרות , נפרד לעדות ולשבטים שונים בישראל . את כל הציבור הרב והמנומר הזה מוטל עלינו להתיך מחדש , לצקת אותו בדפוס של אומה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן