בלשונות רבות מספור דברנו וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו ומקומות רבים מאד עזבנו ורק מקום אחד רצינו ואהבנו ונמשכת שירה מן המאה שעברה רחוקים כבר היוצאים אכרים וחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך ועכשו עוברים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו . מגטאות ומחנות הגחנו אל הביצות ואל הישימון הלכנו מקצות ערב , מרוסיה ופולניה הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה . מקצות ערב , מרוסיה ופולניה הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה . ומכל הגליות ועם כל הבעיות עם נוצר וארץ קמה ושפה אשר נרדמה שוב התחילה מתעוררת  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן